Asbestsanering na calamiteit

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen. Asbest is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Er zijn verschillende soorten asbest. In Nederland is witte asbest (chrysotiel) veel toegepast. Daarnaast zijn ook bruine (amosiet) en blauwe asbest (crocidoliet) veel gebruikt.

Asbest is tot 1993 veel toegepast in bouwwerken, infrastructuur (wegen en bruggen) en bijvoorbeeld in schepen. Ook werd asbest verwerkt in producten zoals speelgoed en huishoudelijke artikelen. Asbest was populair, omdat het veel goede eigenschappen heeft: het slijt niet snel, het is bestand tegen hoge temperaturen en werkt isolerend.

Eind vorige eeuw bleek dat asbest ook nare eigenschappen had. De vezels die in asbest zitten, kunnen bij inademing tot dodelijke ziektes leiden. Daarom werd in 1993 het gebruik van asbest bij wet verboden.

Asbestsanering

Asbest is een zeer verraderlijke en gevaarlijke stof. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 800 mensen aan asbest-gerelateerde ziekten. Daarom zijn juist bij asbestsanering vakkundigheid, veiligheid en het volgen van strenge richtlijnen en regels een absolute noodzaak. Horyon Innovaties en Technieken is in het bezit van het procescertificaat asbestverwijdering en zo in staat om zorg te dragen voor de verantwoorde verwijdering van asbest in uw situatie of project. Asbest kan op verschillende plaatsen en in verschillende vormen in bouwwerken voorkomen. Denk hierbij aan golfplaten, gevelpanelen, vloerzeil, kit, (stand)leidingen en bitumen.

Een deskundig proces

Voorafgaande aan iedere sanering dient het asbest te worden geïnventariseerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zij bezoeken de locatie, nemen materiaalmonsters, maken foto’s en beoordelen de situatie. Uiteindelijk wordt alle informatie verwerkt in een asbestinventarisatierapport, wat voor ons de basis is voor de sanering. De volgende stap na het inventarisatierapport is het verzorgen van een sloopmelding of aanvraag van een sloopvergunning bij de betreffende gemeente. Na ontvangst van de melding of vergunning kan er binnen enkele dagen gestart worden met de werkzaamheden. Na elke sanering wordt de locatie vrijgegeven conform NEN 2990.

Heeft u een specialist nodig?

Horyon Innovaties en Technieken is de betrouwbare partner met de juiste kennis en ervaring voor de sanering van asbest. Wij denken graag met u mee hoe we de asbest veilig en snel kunnen verwijderen.